Velkommen til Cognac klubben

LogoIdegrunnlag

Målet for Cognac klubben er begreps- og smaksutvikling hos medlemmene med utgangspunkt i hver eneste Cognacs individuelle modenhetsnivå.

Definisjon av Cognac:

Cognac er produsert av ”eaux-de-vie” (Livets vann) fra regulerte områder rundt den franske byen Cognac. Etter destillering må den lagres i minimum 2 år før den kan selges under navnet Cognac.

 Lønnsomhet:

Cognac klubben drives etter foretningsmessige prinsipper med krav til lønnsomhet. Lønnsomhet måles i antall Cognac flasker konsumert og kunnskap delt medlemmene i mellom og med omverdenen for øvrig.

Selvfølgelighet:

For Cognac klubbens medlemmer er det uakseptabelt å innta alkohol dersom man skal kjøre bil. All bilkjøring foregår med bilbelte på.